Chúng mình cùng theo bạn Nguyễn Sỹ Đạt (lớp 11 VA, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) xuống miệt vườn tham quan làng nuôi chim Quốc.