Anh chính thức trở thành vũ công được yêu thích nhất Thử thách cùng bước nhảy.