Ngày 20.7, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2009-2010 trên địa bàn tỉnh: