TPO - Đi hát từ rất lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ, cái tên Lâm Chí Khanh mới được nhắc nhiều đến thế.