(VOV) - Truyền thông địa phương cáo buộc lực lượng al-Qaeda liên kết với al-Nusra là thủ phạm của những hành động man rợ này.