Cuối tuần qua, mặc dù chưa đến ngày phải hạ trần lãi suất xuống 9%/năm theo quy định của NHNN nhưng đồng loạt nhiều NHTM đã chủ động hạ lãi suất xuống 9-10,5%/năm. Tuy nhiên, trong đó các NHTM vẫn ưu tiên lãi suất cao với khách hàng tiền gửi truyền thống của ngân hàng.