- Gần 1 tuần sau khi Thông tư 12/2010/TT-NHNN về lãi suất thỏa thuận có hiệu lực thi hành (từ 14/4/2010), nhiều ngân hàng đã công bố biểu lãi suất cho vay mới, được điều chỉnh thấp hơn so với trước đó. Tuy nhiên, động thái hạ lãi suất vẫn khá cầm chừng, các ngân hàng (NH) vẫn “nhìn nhau” để đưa ra mức lãi suất mới.