ANTĐ - Cái chuyện “chạy” công chức, rồi công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, hay “vắng 30% công chức” cũng không sao đã được dư luận bàn luận tơi tả từ năm cũ.