VOV.VN -Các dự án tái định cư không có vốn để tiếp tục triển khai, dân bức xúc quy tội cho chính quyền huyện.