Sôi bụng, ăn khó tiêu, tiêu chảy do nóng, đau dạ dày, kiết lỵ..., những chứng bệnh phiền toái này có thể bị đẩy lùi nhờ lá mơ lông.