(ĐVO) Đó là những loài cây có bộ phận mang hình dáng giống như “gò bồng đảo” của người phụ nữ hoặc có khả năng sản sinh ra “sữa”.