CTCP LICOGI13 - Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC), công ty con của CTCP LICOGI13 (HNX: LIG) vừa trúng thầu gói thầu “Xử lý nền móng công trình Trung tâm Thương mại, dịch vụ công cộng và nhà ở Diamond Flower Tower” tại ngã tư đường Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Tổng giá trị hợp đồng là 110 tỷ đồng, thời gian thực hiện 185 ngày.