LĐLĐ tỉnh Hưng Yên phối hợp với Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh tổchức 2 lớp tập huấn về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ). Tới dự có hơn 300 học viênlà CB nữ công và nữ CNLĐ của 13 LĐLĐ huyện, TP và CĐ ngành. Tập huấn đềcập các vấn đề: Thực trạng mất cân bằng giới tính ở nước ta; các bệnhlý nội tiết và rối loạn chuyển hóa ảnh hưởng đến sức khỏe phát triển tâmthần của trẻ em, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh... H.A