(Dân Việt) - Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Thanh Lèo khai đã thua Trần Văn Tân gần 40 tỷ đồng, đã trả cho Tân tiền mặt và đất trị giá gần 20 tỷ.