Có khi nào bạn tự hỏi: điều gì đẩy PC đến các giới hạn của nó? Có phải là những công nghệ mới nhất? Có phải là CPU mạnh nhất? Có phải là RAM nhanh nhất? Ở góc độ nào đấy, các điều trên đều đúng, song chưa đủ. Liệu CPU của bạn đã thực sự chạy hết khả năng của nó chưa? Liệu cỗ máy của bạn có thể chạy nhanh hơn những gì bạn đang thấy? Câu trả lời: bạn chỉ có thể biết sau khi ép xung (OC).