Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. ( Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN) )