Ngày 18-7, Chính phủ và nhân dân Nam Phi đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm lần thứ 92 Ngày sinh của cựu Tổng thống Nen-xơn Man-đê-la (Nelson Mandela) tại làng Vê-dô, quê hương của ông để tôn vinh những đóng góp vĩ đại của Nhà lãnh đạo người Nam Phi đầu tiên trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, đấu tranh vì nhân quyền, hòa hợp dân tộc, hàng chục nghìn người dân Nam Phi đã tham dự lễ kỷ niệm.