Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh