Đến đồn biên phòng Cốc Pàng (Đồn Biên phòng 155), tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng vào những ngày đầu tiên của năm Canh Dần, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự bình yên của vùng biên ải này. Xung quanh khu vực đóng quân của đồn, những cây rừng đầy chồi nẩy lộc cùng với những bông hoa khoe sắc tạo nên một khung cảnh hữu tình.