(SGGP).- Hôm nay, cả nước kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ (28-3-1935 - 28-3-2012). Hơn 70 năm lớn lên cùng TP, từ thuở còn gậy tầm vông vạt nhọn, vũ khí thô sơ đến trở thành đội ngũ dân quân tự vệ TPHCM (DQVT TPHCM) là một chặng đường phấn đấu đầy gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào trong lòng những người lính sao vuông của TP mang tên Bác.