(SGGP).- Tối 30-10, tại trung tâm TP Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với NXB Chính trị quốc gia và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm “Sáng mãi lời dạy Bác Hồ” nhân kỷ niệm 65 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.