Bạn sẽ không bao giờ bị cát lún “nuốt chửng” đến chết như trong phim Hollywood.