(CATP) Ngày 29-7-2009, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết từ đầu năm đến nay đã xử lý kỷ luật mười đảng viên (ĐV) trong tổng số 16 ĐV vi phạm sinh con thứ ba trở lên, trong đó có hai Đảng ủy viên cơ sở. Trong số mười ĐV bị kỷ luật có chín ĐV bị cảnh cáo, một bị cách chức, nhiều nhất là huyện Tam Bình (bảy ĐV). Hiện còn sáu ĐV vi phạm ở Long Hồ chưa xử lý kỷ luật.