Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ra quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Minh Chiến, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.