Zhuang Huagui, một thanh niên 26 tuổi người Trung Quốc đã kết hôn với xác chết của bạn gái Hu Zhao, 21 tuổi, bị giết 8 ngày trước hôn lễ dự định của cả hai.