(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đức Hạnh (hanhdn63@ymail.com) làm việc tại 1 Công ty theo hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm. Khi nghỉ việc do hết hạn hợp đồng, ông Hạnh mới biết mình không được Công ty đóng nộp bảo hiểm xã hội. Ông Hạnh muốn biết về phương thức giải quyết quyền lợi bảo hiểm của mình?