(PL&XH) - Gần đây, cụm từ "gom sổ đỏ" đã quá đỗi quen thuộc. Sở dĩ, các đối tượng dễ dàng trục lợi chính bởi sự thiếu hiểu biết của chủ sử dụng đất, phần có cả sự "tiếp tay" của công chứng viên (CCV).