SGTT - Mất hơn một năm nghiên cứu, tiến hành hàng chục thí nghiệm, ông Chung và các cộng sự đã xây dựng thành công quy trình công nghệ sản xuất nước uống từ bưởi, gồm: nước bưởi trong, nước bưởi đục và nước bưởi có tép. Kết quả nghiên cứu bước đầu cũng mở ra hướng nghiên cứu ứng dụng hợp chất cycolodextrin để khử vị đắng trong quá trình chế biến nước trái cây tại Việt Nam bằng các công nghệ hiện đại.