Rất có thể cặp đôi này sẽ gặp nhau để nói chuyện thẳng thắn.