(VOV) - Với khoảng 300.000 đồng/kg củ sâm dây khô bán ngay tại chân núi, nguồn dược liệu tự nhiên đặc hữu này đang bị cạn kiệt do bị người dân khai thác quá mức