Giữa tháng 8/2009 này, dự án công trình thủy điện Thượng Kon Tum sẽ được khởi công xây dựng.