(HQ Online)- Tại hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2013- Cơ hội và thách thức” được tổ chức tại TP.HCM ngày 1-3, các chuyên gia kinh tế đã phân tích, chia sẻ với các doanh nghiệp nhiều thông tin dự báo về bức tranh kinh tế năm 2013, có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp mạnh, tái cơ cấu tốt.