QĐND Online – Sáng 8-5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động ngày môi trường thế giới 5-6 và Năm Quốc tế về năng lượng bền vững 2012.