Con đường nào cho Việt Nam lựa chọn để tiếp tục phát triển kinh tế trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức? Đó là câu hỏi mà Hội nghị Kinh tế đối ngoại Việt Nam 2009 với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai” muốn tìm lời giải. Bốn nội dung lớn của hội nghị là Kinh tế tri thức Việt Nam, Phát triển nền Công nghiệp Việt Nam, Phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam, Cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng, tiền tệ Việt Nam đã được các chuyên gia trong nước và quốc tế đề cập đến từ nhiều góc độ, khía cạnh, với những kịch bản khác nhau. Điểm chung của các ý kiến này là Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục linh hoạt chính sách tiền tệ kết hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa cũng như cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, giáo dục và cơ sở hạ tầng.