Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều báo cáo của các tổ chức nước ngoài về triển vọng kinh tế Việt Nam... Tổ chức Business Monitor International (BMI) vừa đưa ra báo cáo về triển vọng kinh doanh của Việt Nam trong quý 4/2009.