Nhà kinh tế có uy tín của Phố Wall, người đứng đầu Bộ phận Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu thuộc ngân hàng Bank of America Merrill Lynch (Mỹ), Ethan Harris, vừa nhận định trong bối cảnh những khó khăn do đợt suy thoái kép hồi đầu năm 2011 của nền kinh tế Mỹ vẫn đang "ám ảnh" người dân nước này, nền kinh tế số một thế giới có nguy cơ tiếp tục "tụt dốc" trong năm 2012.