Đồng won mạnh làm xuất khẩu yếu dẫn tới đầu tư nhà đất giảm trong bối cảnh nợ gia đình cao khiến nhiều người lo ngại cho tăng trưởng của nước này.