(Dân trí) – Những nút chai rượu vang sau khi uống xong bạn sẽ làm gì? Sẽ vứt đi? Trên thế giới đang có nhiều nghệ sĩ vẫn ngày ngày đi góp nhặt từng nút chai vứt đi đó để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật với chủ đề “sống xanh”, sống thân thiện với môi trường.