(VTC News) - Người đàn bà khốn khổ đó mình mẩy đầy máu, chỉ kêu khóc thảm thiết rồi gục xuống tắt lịm, chết tại chỗ.