(Vietstock) - Đẩy mạnh xây dựng và cải tạo vùng chăn nuôi, phấn đấu đến năm 2012 lượng sữa tươi nguyên liệu trong nước cho sản xuất đạt 240 triệu lít, Vinamilk đã cho các nhà đầu tư đến dự ĐHĐCĐ cái nhìn dài hạn về tiềm năng phát triển lâu dài của công ty. Ngoài ra, với hiệu quả kinh doanh cao của năm 2009, đại hội đã thông qua mức chia thêm 10% để nâng cổ tức năm lên 40%.