(Toquoc) - Nhiều ý kiến đồng tình với một số đề nghị của Sở Thông tin, Truyền thông Hà Nội trong việc quản lý trò chơi trực tuyến (GO) cũng như các đại lý internet trong giai đoạn tới.