KTĐT - Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), cho biết, 9 tháng qua, tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước. Tháng 9/2010, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,1 tỷ USD tăng 32,3 % so với cùng kỳ, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu của 9 tháng đạt 51,5 tỷ USD.