(ĐCSVN) - Chất lượng giáo dục, các cấp học của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là cấp học mầm non. Số trẻ được nuôi dưỡng ở trường đạt 95,1%, trong đó nhà trẻ đạt tỷ lệ 100%, mẫu giáo đạt 93,2%, số cháu được tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe định kỳ đạt 100%.