Kim ngân là một trong những cây thuốc Nam có nhiều giá trị. Vị thuốc Kim ngân hoa còn gọi là: Nhẫn Đông Hoa, Ngân Hoa, Kim Ngân Hoa, Kim Ngân Hoa Lộ, Mật Ngân Hoa, Ngân Hoa Thán, Tế Ngân Hoa, Thổ Ngân Hoa, Tỉnh Ngân Hoa, Song Hoa, Song Bào Hoa, Nhị Hoa, Nhị Bảo Hoa, Kim Đằng Hoa.