TP - Nhân việc góp ý chương trình Ai là triệu phú tối 14/7/2009, xác định chính xác “thành phần dân tộc” của Kim Đồng, nảy thêm chi tiết: Tên thật của Kim Đồng là Nông Văn Dền hay Nông Văn Dèn? Xin được nói kỹ hơn.