Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), kẻ vũ phu gây ra bạo lực gia đình sẽ bị nộp phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng trên thực tế, nhiều nạn nhân đã khổ sở hơn sau khi tố cáo hành vi bạo lực. Thậm chí, không ít nạn nhân phải... móc tiền ra nộp phạt thay cho hung thủ.