(baodautu.vn) Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có 23 doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, với nhu cầu tuyển dụng trên 2.000 công nhân. Thế nhưng, các doanh nghiệp này đang trong tình trạng thiếu công nhân trầm trọng.