ND - Ngày 9-9, Đoàn kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng ở các tỉnh miền trung và Tây Nguyên do đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức T.Ư làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế về tình hình, kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đến nay của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế.