Thực hiện kế hoạch của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, sáng qua (6/10), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền- Ủy viên Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam- đã dẫn đầu tổ công tác tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên tại tỉnh Bắc Kạn.