Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ ngày 24/9 triển khai đồng loạt việc kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ tại 63 địa phương.